Bulutomo - Asp.Net Linq İle Collectionpager Sayfalama
Blog Detay

Asp.Net Linq ile CollectionPager Sayfalama

Sayfalamamızı CollectionPager dll dosyamız ile yapacağız.

İlk olarak collectionpager.rar dll dosyasını indirip projenize referans olarak ekleyin.

Default.aspx sayfasının en üstünde buşunması gereken kod;

<%@ Register assembly="CollectionPager" namespace="SiteUtils" tagprefix="cc1" %>

Default.aspx sayfasında bulunan kodlarımız;

<asp:RepeaterID="rptUrunler" runat="server">
     <ItemTemplate>
          <% #Eval("UrunAdi") %>
     </ItemTemplate>
</asp:DataList>

<cc1:CollectionPager ID="CollectionPager1" runat="server" SliderSize="100" ShowPageNumbers="True"
        LabelText="" PageSize="20" NextText="İleri" LastText="" BackText="Geri" BackNextLinkSeparator=""
        BackNextLocation="None" BackNextStyle="padding:0 5px;" PageNumbersDisplay="Numbers"
        ResultsFormat="" MaxPages="100" QueryStringKey="sayfa" BackNextButtonStyle="sayfaGeri"
        PageNumbersSeparator=" ">
</cc1:CollectionPager>

Html tarafında işlerimiz bu kadar.

Default.aspx.cs sayfamızda ki kodlarımızı ise load olayına şu şekilde yazıyoruz.

DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext() // Linq to Sql
CollectionPager1.DataSource = db.Urunlers.ToArray();
CollectionPager1.BindToControl = rptUrunler;
rptUrunler.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;
rptUrunler.DataBind();

(0) YORUM
YORUM YAZ
 
 
  
 
 
dogrulama

SEO

Siz de Google SEO hizmeti alarak sitenizi 1. sayfada görmek istiyorsanız arama motoru optimizasyonu fiyat ları için teklif isteyin. İzmir Seo Hizmetleri

WEB

En geniş reklam ve tanıtım ağı olan interneti firmanız için en verimli şekilde kulla nılan, bir pazarlama aracı haline getiriyoruz. İzmir Web Tasarım Firması

GRAFİK

Grafik Tasarım Baskı, ekran hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygula nabilir. Temel ilkeleri hiza lama. İzmir Grafik Tasarım

YAZILIM

İnternetin yaygınlaşması ile web tabanlı yazılımlar yeni bir trend olarak karşı mıza çıkmakta. Web tabanlı yazılım, web tarayıcıda çalışan programlardır.

HOSTING

Alınma amacı ne olursa olsun, satın aldığınız alan adınıza ( domain ) hazırla dığınız web sayfalarını yük lemek için kullanılan alandır. İzmir Hosting ve Server

KURUMSAL

Kurumsal kimlik, markaların müşterilerine bakan yüzü dür. Bunu tıpkı bir insan gibi düşünebilirsiniz. Kurum unuz bir insan, kimliğiniz ise yüzünüz.