Bulutomo - Yeni Türk Ticaret Kanunun Da Web Sitesi Zorunluluğu
Blog Detay

Yeni Türk Ticaret Kanunun da Web Sitesi Zorunluluğu

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Web Sitelerinde Bulunması Gerekenler;

 • Şirketin Sicil Numarası
 • Ticaret Unvanı
 • İşletmenin Merkezi
 • Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Müdürlerin Adları-Soyadları.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Firmaların Web Sitelerinden Duyurmak Zorunda Oldukları;

 • Bölünen Şirketler Bölündüklerini İnternet Sitesinde Duyurulacak
 • Bölünen Şirketler Alacaklarını İnternet Sitesinde İlan Edecekler
 • Payların Elden Çıkarılması veya Kazanılması Halinde İnternet Sitesinden Duyuru Yapılacak
 • Fesih Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Yönetim Kuruluna Seçilenlerin Tescil Olunduğu İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurulca Seçilen Şirket Denetçisi İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurul Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Finansal Tabloların Müzakeresine Yönelik Erteleme Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurul Tutanağı İnternet Sitesinde İlan Olacak.
 • Genel Kurul Yetkili Temsilcileri İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • İptal ve Butlan Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • İptal ve Butlan Davasına İlişkin Mahkeme Kararı İnternet Sitesinde İLan Olacak
 • Esas Sözleşmenin Değiştrilmesine İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Sermayenin Arttırılmasına İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Yeni Pay Alma ile İlgili Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Sermaye Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Yapılan İhtar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Çıkarılması Kararı İnternet Sitesnde İlan Olacak
 • Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağtımına İlişkin Kararlar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Alacaklıların Çağırılması ile İlgili Bildiri İnternet Sitesinde İlan Olacak
(0) YORUM
YORUM YAZ
 
 
  
 
 
dogrulama

SEO

Siz de Google SEO hizmeti alarak sitenizi 1. sayfada görmek istiyorsanız arama motoru optimizasyonu fiyat ları için teklif isteyin. İzmir Seo Hizmetleri

WEB

En geniş reklam ve tanıtım ağı olan interneti firmanız için en verimli şekilde kulla nılan, bir pazarlama aracı haline getiriyoruz. İzmir Web Tasarım Firması

GRAFİK

Grafik Tasarım Baskı, ekran hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygula nabilir. Temel ilkeleri hiza lama. İzmir Grafik Tasarım

YAZILIM

İnternetin yaygınlaşması ile web tabanlı yazılımlar yeni bir trend olarak karşı mıza çıkmakta. Web tabanlı yazılım, web tarayıcıda çalışan programlardır.

HOSTING

Alınma amacı ne olursa olsun, satın aldığınız alan adınıza ( domain ) hazırla dığınız web sayfalarını yük lemek için kullanılan alandır. İzmir Hosting ve Server

KURUMSAL

Kurumsal kimlik, markaların müşterilerine bakan yüzü dür. Bunu tıpkı bir insan gibi düşünebilirsiniz. Kurum unuz bir insan, kimliğiniz ise yüzünüz.